logo

Van de Regel- en Handicapcommissie

Terugblik:

Ter voorbereiding op de competitie werd er op 20 maart een regelavond gehouden, georganiseerd door de R&H in samenwerking met Antoon Gerritsen als referee. 50 eelnemers konden we verwelkomen die als team/groep 13 matchplay vragen kregen voorgelegd. We hopen dat deze opfrisavond tijdens de competitie een positieve invloed heeft gehad. Uit de reacties blijkt dat een dergelijke opzet voor herhaling vatbaar is, in welke vorm dan ook.

Eind maart werd de Volbeda wedstrijd gehouden. Deze wedstrijd wordt gezien als de 1e Q wedstrijd van het seizoen. De baanomstandigheden waren echter (nog) niet optimaal wat de vraag opriep of deze wedstrijd wel ‘Q waardig’ zou kunnen zijn. Toch heeft de R&H besloten om de baan Q te maken, ook als was er nog niet gemaaid en waren er nog natte gedeeltes in de baan te vinden. Na enkele regenachtige dagen waarop de baan toch weer even NONQ was, kunnen wij als leden en alle competitieteams nu (hopelijk) genieten van een droge baan. Wat verandert er vanaf 1 mei?

Vanaf 1 mei tot 1 november mag er niet meer geplaatst worden op de fairway!

Aanpassing handicap: Ja of nee?

Af en toe komen er vragen binnen van leden die vinden dat hun WHS handicap niet goed aansluit bij hun spelniveau. Hoe gaat de R&H hiermee om?
De R&H commissie kan de individuele handicap van leden handmatig aanpassen, maar we zijn hier geen voorstander van. Tijdens de herfst/winterperiode is de baan NONQ. Er wordt veelal gespeeld met wintergreens, waarbij ‘uitholen’ niet nodig is. Dit geeft het golfspel een andere dimensie. De resultaten zijn dan ook in die periode niet altijd een correcte weerspiegeling van het spelniveau.
Ons advies is: wacht als speler tot de baan Q is en neem deel aan wedstrijden. Zo ontstaat er op natuurlijke wijze een handicap die aansluit bij het spelniveau.
Alleen in extreme situaties kan de R&H in overleg met de speler besluiten om de WHS handicap aan te passen. Denk hierbij bijv. aan medische oorzaken waardoor het voor de speler op langere termijn niet meer mogelijk is om zijn huidige spelniveau te handhaven.

Inleveren Q kaarten in relatie tot de PCC: hoe werkt dat?

In Proware is een systeem ingebouwd waarbij wordt vastgesteld of de condities van de baan op de dag dat er gespeeld is afwijken van normale spelcondities op andere dagen. Dit wordt de Playing Condition Calculation genoemd. ( PCC) Immers, een dag met regen kan tot andere resultaten leiden dan een dag met droog weer.
Hoe werkt de PCC? Als er op één dag minimaal 8 scorekaarten zijn ingevoerd van spelers (via golf.nl of Proware) met handicap 36 of lager, berekent het systeem automatisch ‘s nachts de dagresultaten en vergelijkt deze resultaten met resultaten op andere dagen. Als op die dag spelers uitstekende resultaten hebben ingevoerd in vergelijking met andere dagen, dan vindt er een correctie plaats van het dagresultaat voor alle spelers die op die dag een Q kaart hebben ingevoerd. Dit kan variëren van -0,5 tot -1,5 punt bij 9 holes of -1 tot -3 punten bij 18 holes. Omgekeerd kan het ook zo zijn dat de dagresultaten slechter zijn in vergelijking met andere dagen. Ook dan vindt er een correctie plaats, maar dan in positieve zin. De R&H adviseert spelers om altijd de gelopen Q kaart in te voeren, of dit nu een ‘slecht’ of een ‘goed’ resultaat is. Immers het effect van een Q kaart in relatie tot de PCC raakt alle spelers die op die dag een scorekaart hebben ingevoerd.

Tot slot:

Er wacht ons hopelijk een mooi golfseizoen met prachtige weer en een goed verzorgde golfbaan waar hard aan gewerkt wordt. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we deze prachtige baan onderhouden, dat verhoogt het spelplezier. Spreek elkaar aan als dit nodig is op:

  • Het repareren van pitchmarks
  • Het aanharken van de bunkers , met 2 handen de hark vastpakken
  • Het terugleggen van de plaggen
  • Aansluiting te houden bij vorige flight
  • Zoeken = doorlaten
  • Niet ‘vissen’ naar ballen in waterhindernissen (vooral hole 7 en hole 9!) als er spelers staan te wachten
  • Het zorgvuldig omgaan met de green en de hole als de vlag wordt aangeraakt

Maar dit kunt u zelf wel aanvullen!

R&H commissie

Baanstatus
Sluiten