logo

De club

De golfbaan van GC Heidemeer is inmiddels gegroeid tot een volwassen en uitdagende baan voor spelers met iedere handicap. Daarnaast heeft GC Heidemeer een zeer actieve club met veel actieve, spelende leden. GC Heidemeer heeft op het moment van schrijven ruim 400 leden. Bovendien verwelkomen wij veel gastspelers (o.a. via Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud en hotel Heidehof) die graag een ronde komen spelen op onze mooie golfbaan die in 1994 werd aangelegd.

Organisatie en commissies

Golfclub Heidemeer kent een groot aantal betrokkenen bij de club. Of het nou gaat om de PR/sponsoring, dan wel mensen die in de wedstrijdcommissie plaats hebben genomen: iedereen draagt zijn steentje bij. Wilt u in contact komen met 1 van de commissies, kijk dan op de pagina organisatie en commissies voor meer informatie.

Historie

Golfclub Heidemeer bestaat inmiddels al meer dan 20 jaar. De club is in 1994 opgericht, waarbij de nodige inspanningen natuurlijk vooraf zijn geleverd door de betrokkenen van toen. Onze leden zijn natuurlijk dankbaar dat zij het voorbereidende werk hebben gedaan voor wat nu in prachtige golfbaan in het hart van Friesland is! In den beginne kon er maar op 4 holes gespeeld worden, de anderen waren toen nog niet klaar. Vandalen presteerden het zelfs om 1 van deze eerste 4 holes te vernielen door er met crossmotors over heen te racen, waar diverse leden van het eerste uur nog met afgrijzen op terugkijken. Bij de eerste wedstrijden die georganiseerd werden speelden leden mee tegen die nog steeds (of inmiddels weer) lid zijn. Vele namen prijken fier op de karakteristieke borden in het clubhuis (in de vorm van echt mooi Fries Pompebled) als eerbetoon aan al die winnaars. Het is mooi om te zien dat veel mensen van het eerste uur de club trouw gebleven zijn!

Groei van club door vrijwilligers

Ten tijde van de oprichting waren er 54 leden in het ledenbestand. Toen al werd de hoop uitgesproken om uiteindelijk een ledenbestand van 450 leden te realiseren. Op dit moment halen we dat (nog) net niet, maar tien jaar geleden was er wel degelijk een wachtlijst om lid te worden op GC Heidemeer. In het begin moest men uitwijken naar Golfclub Holthuizen in Roden, onze mentorclub. Deze club heeft GC Heidemeer de fijne kneepjes van het golfvak geleerd. Zo werden toen de GVB examens afgenomen op GC Holthuizen. Zij hebben ons begeleid om de B-status te krijgen, zodat we op eigen benen konden staan. Vrij snel daarna kreeg GC Heidemeer de NGF A-status. Er hebben ontzettend veel mensen zich in de loop van de tijd ingezet voor GC Heidemeer. Denk aan de leden van de diverse commissies in wisselende samenstellingen bijvoorbeeld. Heel veel mensen  zorgden (en doen dat natuurlijk nog steeds!) ervoor dat GC Heidemeer nog steeds die heerlijk laagdrempelige club is in het hart van Friesland.

Het clubhuis

Het is moeilijk voor te stellen dat het clubhuis ooit begonnen is in de vorm van een porta-cabin. Gelukkig kon al snel begonnen worden met de bouw van wat het huidige clubhuis is. Bij de opening ervan kopte de krant dat het clubhuis van GC Heidemeer het mooiste is in Friesland en veel leden vinden dat dit nog steeds het geval is. Het clubhuis ademt Friesland in zijn vorm van een kleine boerderij. Natuurlijk zijn er ook verbouwwerkzaamheden uitgevoerd in de loop der tijd. Zo heeft de golfshop een facelift gekregen. Ten tijde van de verbouwingen kwam eens te meer de eensgezindheid van de leden naar voren: de vrouw van de baanmanager, greenkeepers, medewerkers van golfbar Mulligan, de nieuwe pro en haar familie, werkelijk iedereen was bezig om de verbouwingen zo goed mogelijk mee te helpen uitvoeren.

Onze Pro: Tineke van der Wal

Inmiddels is Tineke van der Wal de headpro van GC Heidemeer en tevens de eigenaar van de golfshop. Tineke kent als geen ander GC Heidemeer. Zij is letterlijk opgegroeid op deze baan en heeft als jong kind kennisgemaakt met de golfsport. Brechtus Wille was (en is…) haar grote voorbeeld. Hij was het die vaak met haar op de golfbaan aan het spelen was en zo hebben we een headpro die GC Heidemeer vanaf het begin al van binnen en buiten goed kent. Tineke is een betrokken pro. Ze zorgt ervoor dat door haar lessen ingeslopen foutjes in de swing van menig lid tot het verleden behoren!