logo

Stichting Handicart

De Stichting Handicart is op 23 april 1986 opgericht met als doelstelling: tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat stellen het golfspel te blijven beoefenen. Door donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde gelden om Handicarts aan te schaffen en te plaatsen op 172 golfclubs in Nederland. Tegen een geringe vergoeding, die ver onder de werkelijke kostprijs ligt, kunnen mindervalide golfers gebruikmaken van de beschikbare Handicart. Dankzij de inzet van ruim 200 vrijwilligers kan Stichting Handicart haar werk doen. Sinds de oprichting 35 jaar geleden rijden er nu 1072 Handicarts.
Op dit moment zijn er meer dan 20.000 golfers tijdens hun golfspel afhankelijk van een Handicart. Dit aantal zal door de toenemende vergrijzing de komende jaren stijgen. De Stichting Handicart kan deze mensen alleen faciliteren als het aantal donateurs sneller blijft stijgen dan het aantal gebruikers. Daarom roept de Stichting bezoekers van deze website op om donateur te worden. Bent u al donateur, dan vragen wij u de Stichting Handicart onder de aandacht te brengen van familie en vrienden, want de kracht van de stichting ligt nu eenmaal bij de donateurs. Moet u zelf tijdelijk op permanent gebruik maken van een handicart dan kunt u een inschrijfformulier halen bij ons clubhuis of bij ondergetekende en ontvangt u z.s.m een pas.
U kunt er ook voor kiezen om de Handicart App te down loaden via de Apple store of de Google Play store. Na registratie bij Stichting Handicart kunt u de Handicartpas op uw mobiele telefoon tonen.

Jaarlijks wordt er in de maand augustus een handicartwedstrijd op GC Heidemeer georganiseerd. Ieder lid vanaf handicap 55 kan hier aan deelnemen. De winnaars (dame en heer) kunnen mee doen aan de regionale en landelijke finale. De datum van de handicartwedstrijd wordt opgenomen in de wedstrijdagenda van de club. De datum en golfbaan waar de regionale en landelijke wedstrijden worden gespeeld worden tijdens de handicartwedstrijd bekend gemaakt.  De opbrengst van deze wedstrijd komt ten goede aan de Stichting Handicart. Wordt nu donateur en steun deze prachtige stichting.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de clubconsul van de St. Handicart op GC Heidemeer.

Antoon Gerritsen, tel. mobiel: 06 18317354 of per email: a.gerritsenschuur@icloud.com

zie ook: www.handicart.nl