logo

Lid worden

U kunt natuurlijk lid worden van GC Heidemeer. Als u nog niet zo bedreven bent in het golfspelletje: geen nood. Iedereen is welkom! GC Heidemeer is een laagdrempelige golfclub waar iedereen lid mag worden. De club kent geen wachtlijst. GC Heidemeer kent diverse vormen van lidmaatschap:

Lidmaatschap (met renteloze lening)

U mag gebruik maken van alle faciliteiten en u heeft stemrecht op de ledenvergaderingen. Aan de baaneigenaar/exploitant betaalt u een eenmalige entree-fee (renteloze lening). Deze lening wordt terugbetaald in het jaar, volgend op het jaar van opzegging. Tevens betaalt u jaarlijks een bedrag voor het speelrecht, om onbeperkt te mogen spelen. Daarnaast betaalt u jaarlijks contributie aan de vereniging Golfclub Heidemeer ( € 70,00).

Renteloze lening: € 680,67
Speelrecht per jaar: € 830,-

Lidmaatschap (zonder renteloze lening)

U mag gebruik maken van alle faciliteiten en u heeft stemrecht op de ledenvergaderingen. Aan de baaneigenaar/exploitant betaalt u jaarlijks speelrecht (jaarlijks geindexeerd) en géén renteloze lening. Opzegging zie hieronder. Jaarlijkse clubcontributie vereniging Golfclub Heidemeer: € 70,00.

Speelrecht per jaar: € 932,-

Buitenleden (afstand woonadres – golfbaan > 50km)

U mag gebruik maken van alle faciliteiten en u heeft stemrecht op de ledenvergaderingen. Aan de baaneigenaar/exploitant betaalt u jaarlijks speelrecht (jaarlijks geindexeerd) en géén renteloze lening. Opzegging zie hieronder. De clubcontributie bedraagt net als bij gewone leden € 70,00. 

Speelrecht per jaar: € 485,-

Proeflidmaatschap

Dit proeflidmaatschap is éénmalig, en kost € 65,- per maand. Minimale duur 3, en maximaal 12 maanden, ingaande per de 1e van de maand van ondertekening. Het proeflidmaatschap is per kalendermaand opzegbaar (minimaal 1 kalendermaand van te voren schriftelijk in te dienen bij het secretariaat van de Vereniging. Het is niet mogelijk om het proeflidmaatschap tussentijds op te schorten). U mag gebruik maken van alle oefenfaciliteiten, en na verkregen baanpermissie én 2 mentorronden, meedoen aan bepaalde wedstrijden die door Golfclub Heidemeer georganiseerd worden. Kosten van het GVB examen € 25,00, contant te voldoen voorafgaande aan het examen.Voor jeugd geldt t.a.v. het proeflidmaatschap géén leeftijdskorting (wél van toepassing bij jeugdlidmaatschap / zie hieronder). Voor buitenleden (afstand woonadres-golfbaan >50 km) geldt geen kortingsregeling.

Jeugdlidmaatschap

De contributie van de golfclub is een percentage van de lidmaatschapscontributie voor volwassenen, en gerelateerd aan de leeftijd en het kalenderjaar waarop het jeugdlid jarig is. Percentage contributie voor de vereniging: 0 t/m 12 jaar  20%, 13 t/m 17 jaar 40%, 18 t/m 24 jaar 60% van € 70,00. NB: Jeugdleden betalen geen renteloze lening.

Speelrecht:

To en met 12 jaar: € 177,-
13 – 17 jaar: € 354,-
18 – 24 jaar: € 531,-

Lidmaatschap 25 tot 29 jaar

U mag gebruik maken van alle faciliteiten en u heeft stemrecht op de ledenvergaderingen. Aan de baaneigenaar/exploitant betaalt u jaarlijks speelrecht (€ 592,- per jaar) en géén renteloze lening. Opzegging zie hieronder. Jaarlijkse clubcontributie vereniging Golfclub Heidemeer: € 56,00.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kunt u via dit opzegformulier doen.

  Wordt direct lid van onze club via onderstaand formulier!

  Welke vorm van lidmaatschap wilt u afsluiten?

  Aanhef:

  Uw voornaam:

  Uw achternaam (incl. eventuele tussenvoegsel(s)):

  Uw adres:

  Uw postcode:

  Uw woonplaats:

  Uw emailadres:

  Uw telefoonnummer (vast):

  Uw telefoonnummer (mobiel):

  Uw geboortedatum:

  Bent u reeds in het bezit van het GVB (vroeger) of baanpermissie?

  Heeft u eerder gegolfd? Wat is uw huidige handicap?

  Vul hieronder (indien van toepassing) uw GSN nummer in (begint met NL)

  (Dit was vroeger het NGF nummer. Dat heet nu het GSN nummer)

  Bent u ook lid van een andere golfclub (homecourse)? Zo ja: welke

  indien u lid was van een andere golfclub, dient u daarvan uw stamkaart en handicapverloop bij te voegen via onderstaande velden:

  Bestand 1:

  Bestand 2:

  Indien u het bedrijfslidmaatschap gekozen heeft, vul hieronder de factuurgegevens in: