logo

Lid worden

U kunt natuurlijk lid worden van GC Heidemeer. Als u nog niet zo bedreven bent in het golfspelletje: geen nood. Iedereen is welkom! GC Heidemeer is een laagdrempelige golfclub waar iedereen lid mag worden. De club kent geen wachtlijst. GC Heidemeer kent diverse vormen van lidmaatschap:

Lidmaatschap (met renteloze lening)

U mag gebruik maken van alle faciliteiten en u heeft stemrecht op de ledenvergaderingen. Aan de baaneigenaar/exploitant betaalt u een eenmalige entree-fee (renteloze lening) van € 680,67. Deze lening wordt terugbetaald in het jaar, volgend op het jaar van opzegging. Tevens betaalt u jaarlijks een vergoeding voor het speelrecht, om onbeperkt te mogen spelen (2022: € 739,-, jaarlijks geïndexeerd). Daarnaast betaalt u jaarlijks contributie aan de vereniging Golfclub Heidemeer (2022: € 70,00).

Lidmaatschap (zonder renteloze lening)

U mag gebruik maken van alle faciliteiten en u heeft stemrecht op de ledenvergaderingen. Aan de baaneigenaar/exploitant betaalt u jaarlijks speelrecht (2022: € 824,-, jaarlijks geïndexeerd) en géén renteloze lening. Opzegging zie hieronder. Jaarlijkse clubcontributie vereniging Golfclub Heidemeer 2022: € 70,00.

Buitenleden (afstand woonadres – golfbaan > 50km)

Zie boven bij gewoon lidmaatschap, behalve: buitenleden betalen geen renteloze lening. Het speelrecht voor 2022 bedraagt € 410,- (jaarlijks geïndexeerd). Clubcontributie, net als bij gewone leden (2022: € 70,00).

Proeflidmaatschap

Dit proeflidmaatschap is éénmalig, en kost € 65,- per maand. Minimale duur 3, en maximaal 12 maanden, ingaande per de 1e van de maand van ondertekening. Het proeflidmaatschap is per kalendermaand opzegbaar (minimaal 1 kalendermaand van te voren schriftelijk in te dienen bij het secretariaat van de Vereniging. Het is niet mogelijk om het proeflidmaatschap tussentijds op te schorten). U mag gebruik maken van alle oefenfaciliteiten, en na verkregen baanpermissie én 2 mentorronden, meedoen aan bepaalde wedstrijden die door Golfclub Heidemeer georganiseerd worden. Kosten van het GVB examen € 25,00, contant te voldoen voorafgaande aan het examen.Voor jeugd geldt t.a.v. het proeflidmaatschap géén leeftijdskorting (wél van toepassing bij jeugdlidmaatschap / zie hieronder). Voor buitenleden (afstand woonadres-golfbaan >50 km) geldt geen kortingsregeling.

Jeugdlidmaatschap

De contributie van de golfclub is een percentage van de lidmaatschapscontributie voor volwassenen, en gerelateerd aan de leeftijd en het kalenderjaar waarop het jeugdlid jarig is.

 • Speelrecht 2022:  0 t/m 12 jaar: € 147,80,  13 t/m 18 jaar: € 295,60, 19 t/m 24 jaar: € 443,40;
 • Contributie vereniging 2022: 0 t/m 12 jaar  20%, 13 t/m 17 jaar 40%, 18 t/m 24 jaar 60% van € 70,00.

NB: Jeugdleden betalen geen renteloze lening.

Lidmaatschap 25 tot 29 jaar

U mag gebruik maken van alle faciliteiten en u heeft stemrecht op de ledenvergaderingen. Aan de baaneigenaar/exploitant betaalt u jaarlijks speelrecht (2022: € 494,-, jaarlijks geïndexeerd) en géén renteloze lening. Opzegging zie hieronder. Jaarlijkse clubcontributie vereniging Golfclub Heidemeer 2022: € 56,00.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kunt u via dit opzegformulier doen.

  Wordt direct lid van onze club via onderstaand formulier!

  Welke vorm van lidmaatschap wilt u afsluiten?

  Aanhef:

  Uw voornaam:

  Uw achternaam (incl. eventuele tussenvoegsel(s)):

  Uw adres:

  Uw postcode:

  Uw woonplaats:

  Uw emailadres:

  Uw telefoonnummer (vast):

  Uw telefoonnummer (mobiel):

  Uw geboortedatum:

  Bent u reeds in het bezit van het GVB (vroeger) of baanpermissie?

  Heeft u eerder gegolfd? Wat is uw huidige handicap?

  Bent u ook lid van een andere golfclub (homecourse)? Zo ja: welke

  indien u lid was van een andere golfclub, dient u daarvan uw stamkaart en handicapverloop bij te voegen via onderstaande velden:

  Bestand 1:

  Bestand 2:

  Indien u het bedrijfslidmaatschap gekozen heeft, vul hieronder de factuurgegevens in: