logo

Etiquette & Dresscode

Afslagplaats

 • Betreed de afslagplaats via de aangegeven weg, dus niet via elke willekeurige plek op het talud.
 • Oefenswings zijn op de afslagplaats niet toegestaan.
 • Leg ook hier eventueel uitgeslagen plaggen terug en stamp deze goed aan.

Bunkers

 • Stap bunkers aan de laagst gelegen kant in en uit.
 • Hark de bunker aan als u hem verlaat.
 • Leg de hark aan de buitenzijde naast de bunker in speelrichting.

Clubhuis

 • Het clubhuis is uitsluitend toegankelijk voor leden en gasten. U kunt consumpties per pinautomaat voldoen.
 • In het clubhuis zien wij u graag met schoongemaakte golfschoenen en zonder pet binnenkomen.
 • Roken in het clubhuis is verboden. Op het terras mag gerookt worden.
 • Golftassen en golfkarren behoren neergezet te worden op het daarvoor aangegeven bestrate gedeelte voor het terras of onder het afdak.

Doorlaten

Laat de achteropkomende speler(s) door zodra:

 • uw partij een afstand van één hole of meer op de partij voor u heeft opgelopen;
 • uw partij naar een bal zoekt en het ernaar uitziet dat deze niet direct te vinden is (dus niet pas na de reguliere 3 minuten).

Fairways

 • Leg uitgeslagen plaggen terug en trap ze goed aan, ook die van anderen.
 • Witte strepen markeren het gebied waarachter u niet met uw trolley mag lopen.
 • Voor de afstandspalen zie local rules.
 • Gooi nooit afval in de baan.

Greenkeepers

 • Greenkeepers hebben te allen tijde voorrang!

Greens

 • Beschadig de green niet (zitstok, golftas, op putter leunen, vlaggenstok). Ontzie speciaal de directe omgeving van de hole en de holeranden.
 • Herstel alle pitchmarks met een pitchfork.

Ground under repair (GUR)

Loop niet onnodig in de GUR. Ligt uw bal in de GUR, dan bent u verplicht om de bal buiten dit beschermde gebied te droppen, ook al zou daardoor de bal slechter komen te liggen. Zie Golfregels en definities.

Handicart

Hoe en waar rijd ik met mijn handicart? Bekijk de video.

Karren en tassen

 • Zet uw kar aan die zijde van de green, vanwaar u vervolgens naar de volgende tee moet lopen. Dit bevordert de doorstroming. Bekijk de video .
 • Vermijd beschadiging door niet met karren over tees, foregreens en greens tussen bunker en green door te lopen.
 • Het is niet toegestaan dat meerdere spelers gebruikmaken van één golftas.

Kleding

Correcte kleding in de baan en in het clubhuis stellen wij zeer op prijs. Trainings- en joggingpakken zijn geen passende kleding op de golfbaan of drivingrange.

Dames

 • polo met kraag, eventueel mouwloos;
 • shorts en rokjes op bermudalengte op of iets boven de knie;
 • nette spijkerbroek is toegestaan.

Heren

 • polo met kraag, bij voorkeur in de broek gedragen;
 • shorts op bermudalengte op of iets boven de knie;
 • nette spijkerbroek is toegestaan.

 

Mobiele telefoons

Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de baan. Wel adviseren wij u een uitgeschakelde mobiele telefoon mee te nemen in de baan voor noodgevallen. In het clubhuis of op het terras verzoeken wij u het gebruik van uw mobiele telefoon te beperken.

90 gradenregel

Wanneer u een hole speelt, heeft u op een andere hole primair géén standing. Dit betekent dat u spelers op hun eigen hole te allen tijde voorrang moet verlenen. In het geval van een afzwaaiende bal richting andere fairway roept u ‘fore‘ en vervolgt u de looproute over de fairway van uw eigen hole. Wanneer de spelers op de naastliggende hole voorbij uw bal zijn, steekt u haaks over naar uw bal (de ’90 gradenregel’) en speelt u uw bal zonder de andere spelers op te houden. Kortom: u blijft zo lang mogelijk op de eigen fairway lopen.

Paden en trappen

Paden en trappen zijn aangelegd om de baan te sparen. Kettingen, touwen, linten, draden en heggen hebben eenzelfde functie, dus stap er niet overeen, behalve om uw bal te pakken of te spelen.

Pitchmarks

 • Pitchmarks herstellen en plaggen terugleggen, ook op de tee, zie bladzijde 29 van het regelboekje. Waarom?
 • Voor een mooie green, waarop de bal goed naar de hole loopt, is het bittere noodzaak de door inslag van de bal ontstane pitchmark direct te herstellen. Doet u dat niet, dan ontstaan er oneffen plekken op de green.
 • Veel erger nog is dat door geen herstel ‘grasziektes’ en onkruidgroei het gevolg zijn en de verhoogde rand van de pitchmark bij een volgende maaibeurt ‘kaal’ gemaaid wordt.
 • De pitchmark repareert u met de pitchfork, die u verplicht bij u draagt (dus NIET in de tas, maar in uw broekzak!).
 • Herstel ook de door een ander ‘vergeten’ pitchmark als u toch even moet wachten op uw medespelers.
 • Iedere speler dient een pitchfork bij zich te dragen en te gebruiken.

Standing

Standing betekent voorrang hebben. Standing is ingevoerd om alle spelers van verschillende categorieën een zo soepel mogelijk verloop van het spel te garanderen. Voorrang wordt uitsluitend bepaald door speelsnelheid en het vermogen om aansluiting te houden met de voorgaande groep (zie regelboekje pagina 29).

 • Tenzij er bijzondere maatregelen van kracht zijn, behoort iedere partij die een hole afstand verliest, de partij achter zich door te laten ongeacht het aantal spelers in die groep (dus ook een speler die alleen speelt).
 • Men heeft nooit voorrang als men niet op de eerste tee is gestart (tenzij de clubwedstrijden anders bepalen) of als men speelt tijdens clubwedstrijden zonder daaraan deel te nemen.
 • Spelers die starten op hole 1 geven voorrang aan spelers die van hole 9 komen en een volledige ronde spelen.
 • Gezelschappen aan wie door het bestuur of baanmanagement een gereserveerde starttijd is toegewezen, hebben gedurende die tijd voorrang bij het afslaan van de betreffende tee(s), mits zij aaneengesloten starten.
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang. U mag pas doorspelen nadat het baanpersoneel u daartoe een teken heeft gegeven.

Tempo

 • Speel door zonder oponthoud, maar wacht met slaan van de bal tot de spelers voor u buiten bereik zijn.
 • Verlaat de green onmiddellijk nadat de hole is uitgespeeld.
 • Vul de scorekaart pas in wanneer u op de volgende tee bent aangekomen.