logo

Word donateur van Stichting Handicart

handicartlogoDe Stichting Handicart stelt leden die tijdelijk of permanent niet in staat zijn 9 of 18 holes te lopen, gebruik te maken van een handicart. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen kunt u bij ondergetekende (of in het clubhuis aan de bar) een formulier aanvragen en dan wordt voor u een tijdelijke of een permanente pas aangevraagd. U kunt dan tegen een kleine vergoeding ad € 4,00, toch 9 of 18 holes golfen. U heeft dan een verklaring nodig van uw huisarts of fysiotherapeut.

De Stichting Handicart krijgt geen financiële steun van de overheid. Gelukkig wordt de stichting geholpen door een groot aantal donateurs. Ook U kunt als lid deze prachtige stichting steunen door donateur te worden.

1 x per jaar wordt op onze club een speciale wedstrijd georganiseerd waaraan ieder lid kan deelnemen. De opbrengst gaat volledig naar de Stichting Handicart

Dus, wordt donateur!

Gerard Kampert

consul Stichting Handicart Golfclub Heidemeer

 0513-682051/06-10065939

info@windfjord.nl

Baanstatus
Sluiten